Ο κατάλογος της έκθεσης κυκλοφόρησε σε περιορισμένα αντίτυπα και εξαντλήθηκε γρήγορα.

Εάν δεν είχατε την ευκαιρία να τον αποκτήσετε, μπορείτε να τον ξεφυλλίσετε εδώ.