Διάρκεια
11.09.2003 - 28.09.2003
Χώρος
Πύλη Αμμοχώστου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λευκωσίας
Διεύθυνση

Λεωφόρος Αθηνών, Λευκωσία
Κύπρος

Διοργάνωση

Χώρος Τέχνης "24"

invitation_nekyia_cyprus