• 2009
  • μολύβι σε χαρτί
  • 32,5 x 24,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this