• μελάνι και αραιωμένο μελάνι σε χαρτί
  • 25 x 32 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this