• 1977
  • πενάκι σε χαρτί
  • 25x32,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this