• 2010
  • ακρυλικό σε λινό
  • 120x150 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this