• 2011
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 51 x 35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this