• 2013
  • λάδι σε μουσαμά
  • 130 x 70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this