• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 11,3 x 11,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this