• 2002-03
  • λάδι σε μουσαμά
  • 160x150 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this