• 2006
  • λάδι σε μουσαμά
  • 8,7 x 35,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this