• 2006
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 17,8Χ14,8 το καθένα εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

24 έργα σε κοινό πλαίσιο