• 2003
  • λάδι σε μουσαμά
  • 13 x 17,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this