• 1991
  • υδατογραφία και κάρβουνο σε χαρτί
  • 76Χ57 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this