• 2007
  • αβγοτέμπερα σε μουσαμά
  • 180x180 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this