• 2003
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 151,8x177,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this