• 1995
  • λάδι σε μουσαμά
  • 69,3x99,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this