• 1985
  • λάδι σε μουσαμά
  • 39,8x50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this