• (2010)
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 28,5Χ14,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this