• 2007
  • ξηρή χάραξη, αβγοτέμπερα και φύλλα χρυσού
  • 61x42 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!