• 2010
  • χρώματα λαδιού σε χρωματιστά πανιά
  • 50x50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this