• 1975
  • μολύβι σε χαρτί
  • 18,5x28,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this