• 2007
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 36,7Χ85 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this