• 1998
  • λάδι σε μουσαμά
  • 55x60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this