• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 9,2 x 13,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this