• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 13,7 x 9 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this