• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 11,5 x 11,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this