• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 18,3 x 23,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this