• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 9,5 x 13,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this