• 2008
  • αβγοτέμπερα σε ξύλο
  • 50,5x70,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this