• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 13,5 x 9,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this