• 1998
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 60 x 55,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this