• 2010
  • λάδι σε ξύλο
  • 149,5X100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this