• 1996
  • λάδι σε ξύλο
  • 15,5x 43,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this