• 2010
  • ακρυλικό σε καμβά
  • 102,5 x 90 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this