• 1994
  • λάδι σε χάρτντμπορντ
  • 24x16 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this