• 1986-87
  • λάδι σε μουσαμά
  • 130Χ100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this