• 1999
  • λάδι σε ξύλο
  • 57,5Χ30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this