• 2010
  • λάδι σε καμβά
  • 49,5Χ29,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this