• 2008
  • λάδι σε καμβά
  • 24,5Χ30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this