• 2006
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 34,3x25,2 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this