• 1990
  • λάδι σε χάρντμπορτντ
  • 107 x 48 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this