• 2011
  • ακρυλικό και λάδι σε μουσαμά
  • 122 x 157 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this