• 1999
  • λάδι σε μουσαμά
  • 60 x 35,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this