• 1992
  • λάδι σε χαρτί
  • 13,3 x 19,2 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this