• 1990-92
  • πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό
  • 72x15x59 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this