• 2009-2010
  • τέμπερα σε χαρτόνι
  • 30,7 x 25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this