• 2006
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 50Χ80 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this