• 2008
  • βινυλικό και λάδι σε μουσαμά
  • 178x152 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this