• 2005
  • λάδι σε μουσαμά
  • 45,5x35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this